Hướng dẫn làm hồ bán cạn rừng nhiệt đới | Making a Paludarium rainforest with two streamsMaking a paludarium rainforest with two streams | Làm hồ bán cạn rừng nhiệt đới

– Kích thước: 60 x 40 x 50
– Thời gian hoàn thiện: 18 tiếng

– ENG Sub: Nguyen Ngoc Binh

– Music:
alimar – Nature (Vlog No Copyright Music)
Axel – Canyons (Vlog No Copyright Music)
Ehrling – Mood (Vlog No Copyright Music)
Ehrling – With You Ft. NEW$HOES (Vlog No Copyright Music)
Jarico – Hawaii (Vlog No Copyright Music)
Markvard – Let me out (Vlog No Copyright Music)
Markvard – Time (Vlog No Copyright Music)
Markvard Ft Yohanna Seifu – You Still Want Me (Vlog No Copyright Music)
MBB – Breeze (Vlog No Copyright Music)
Niya – A Deliverance (Vlog No Copyright Music)

Liên hệ:
Website:

Nguồn: https://bearclawmusic.com

Xem thêm bài viết khác: https://bearclawmusic.com/kinh-doanh/