Hiểu Thiết Kế Đồ Họa (Graphic Design) Sao Cho Đúng?Rất nhiều bạn làm trong ngành thiết kế đồ họa (graphic design) lâu năm nhưng chưa thực sự hiểu nghề. Vì vậy dẫn tới mất phương hướng, không có mục đích phát triển và thăng tiến. Video này trang bị cho các bạn kiến thức căn bản về nghề, làm nền tảng vững chắc để học thiết kế đồ họa nâng cao và vào ngành trong tương lai.

—–

00:10 – Graphic Design KHÔNG phải là gì?
01:09 – Định nghĩa của Massimo Vignelli
02:19 – Khách hàng đối tượng
02:56 – Truyền thông điệp
03:48 – Yếu tố thị giác
04:05 – Graphic Design và Art
04:52 – Sản phẩm của Thiết kế đồ họa
05:24 – Graphic Designer là ai?
06:36 – Graphic Design có yếu tố nghệ thuật không?

—–

Facebook lớp:

Instagram lớp:

Website của Huy:

Nguồn: https://bearclawmusic.com

Xem thêm bài viết khác: https://bearclawmusic.com/kien-truc/